Βρίσκεστε στη σελίδα: Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση » Πράσινο Δώμα.
LOGO

Πράσινο Δώμα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Οι πράσινες στέγες, ή αλλιώς φυτεμένα δώματα, έχουν στόχο να εξωραϊσουν και να ζωντανέψουν την άσχημη και αφιλόξενη όψη που παρουσιάζουν οι ταράτσες των κατοικιών των αστικών κέντρων, όπως επίσης και τις άχαρες επιφάνειες επάνω από χώρους στάθμευσης.

Το φυτεμένο δώμα προσφέρει πολλαπλά οφέλη και συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού περιβάλλοντος. Πρώτα από όλα, επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου στις διάφορες εποχές του έτους, χάρη στη θερμομονωτική λειτουργία του. Αυτό οδηγεί και στη μείωση της θερμοκρασίας του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος μέσω της αύξησης των φυτεύσεων. Κατά δεύτερον, συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των όμβριων υδάτων και συγκρατεί την αιωρούμενη σκόνη και άλλους επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Από άποψη αισθητικής, το φυτεμένο δώμα είναι η ευκαιρία για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων επιφανειών, μετατρέποντάς τους σε χώρους για χαλάρωση και ψυχαγωγία.

Η πράσινη στέγη αποτελεί μια ελκυστική λύση, της οποίας η δυνατότητα δημιουργίας δεν επηρεάζεται από την παλαιότητα του κτιρίου. Μπορούμε, δηλαδή, ανάλογα με τη στατική επάρκεια που εμφανίζει το κτίριο, να προβούμε και σε αντίστοιχη διαμόρφωση, εντατικού ή εκτατικού τύπου.

Στην περίπτωση δώματος μικρής αντοχής σε στατικό φορτίο, το υπόστρωμα που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 7 με 20 cm. Η φύτευση γίνεται με φυτά χαμηλών απαιτήσεων σε θρέψη και στήριξη, οπότε στην περίπτωση αυτή πρόκειται για φύτευση εκτατικού τύπου. Αντίθετα, στην περίπτωση μεγάλης αντοχής όπου το βάθος μπορεί να ξεπερνά τα 21 cm, η φύτευση είναι εντατικού τύπου και μπορεί κανείς να φυτέψει μέχρι και δέντρα. Στην εκτατική φύτευση, το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται, σε κατάσταση κορεσμού, πρέπει να έχει μέγιστο δυνατό βάρος περί τα 100 kg/m2, ενώ στις περιπτώσεις της εντατικής φύτευσης, το βάρος μπορεί να ξεπεράσει τα 100 kg/ m2, σεβόμενοι πάντοτε τις αντοχές της εν λόγω επιφάνειας.

 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα

Το υπόστρωμα και για τις δύο περιπτώσεις είναι ένα μίγμα διάφορων ανόργανων και οργανικών υλικών με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συχνά, εισάγονται υποστρώματα από το εξωτερικό τα οποία όμως είναι προσαρμοσμένα στις κλιματικές συνθήκες της παρασκευάστριας χώρας και συνεπώς, είναι πολύ ελαφριά όσον αφορά την υφή τους για τη χώρα μας. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι, στη χώρα μας, οποιοσδήποτε τύπος φυτεμένου δώματος προϋποθέτει την ύπαρξη αρδευτικού δικτύου, λόγω του ξηρού και ζεστού κλίματος κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Το επόμενο σημαντικό κομμάτι στην κατασκευή ενός δώματος είναι η σωστή αποστράγγιση των πλεοναζόντων υδάτων. Έχοντας ξεφύγει από τον παραδοσιακό τρόπο αποστράγγισης, ο οποίος επέβαλλε τη χρήση αδρανών υλικών, όπως το χαλίκι και την άμμο, χρησιμοποιούμε πλέον ειδικά πολυστρωματικά αποστραγγιστικά φύλλα μέσου βάρους 1100-1200 g/ m2, τα οποία έχουν παράλληλα και την ικανότητα κατακράτησης νερού σε εδικά σχεδιασμένους κώνους ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών. Βασική προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι η σωστή στεγάνωση και αντιριζική προστασία του δώματος.

Το φυτεμένο δώμα αποτελεί την κορυφαία σύγχρονη πρόταση για τη χώρα μας τόσο από πλευράς αισθητικής όσο και από πλευράς χρησιμότητας εφόσον η μελέτη και κατασκευή της πραγματοποιηθεί από αρμόδια και πλήρως καταρτισμένα συνεργεία.

Για να μην αποτελεί ο κήπος προνόμιο μόνο των μονοκατοικιών.

 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα
 • Πράσινο Δώμα