Βρίσκεστε στη σελίδα: Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση.
Default

Συντήρηση

Η συντήρηση κήπων δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας είναι στενά συνυφασμένη με τη λέξη κηπουρός. Μέγιστο λάθος διότι η συντήρηση κήπων δεν είναι μόνο κούρεμα και κλάδεμα, αλλά σαν μία ακόμη καθαρά επιστημονική διαδικασία περιλαμβάνει εδαφολιπάνσεις (διαφορετικές για κάθε εποχή του έτους), εδαφοβελτιώσεις, ψεκασμούς (προληπτικούς και θεραπευτικούς τόσο με βιολογικά όσο και με χημκά μέσα), συντήρηση αρδευτικών δικτύων (η οποία αποσκοπεί τόσο στην εξοικονόμηση του νερού, όσο και στη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος του κήπου), καθώς και πολλές άλλες εφαρμογές οι οποίες καθορίζονται από την ποικιλομορφία του κήπου,το μέγεθος και την τοποθεσία αυτού.


 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση
 • Συντήρηση